Zo werkt het

Chart- This is how the hybrid eco system works

Het HYBRID ECO System is een tweerichtingsventilatie-installatie (ZLA) met efficiënte warmteterugwinning. Bij dit systeem echter wordt de temperatuur geregeld via decentrale apparaten in de ruimte en niet via het centrale ventilatieapparaat (RLT-apparaat).

Centraal ventileren

Het RLT-apparaat voert nu lucht aan in het gebouw als de sensors vaststellen dat frisse lucht nodig is.

Decentrale temperatuurregeling

Dan wordt primaire lucht (buitenlucht) geleverd aan de decentrale apparaten, die pas hier verwarmd of indien nodig gekoeld wordt. Als dat niet het geval is, werkt het apparaat als basisventilatie of is het uitgeschakeld.

De decentrale eenheden werken dan met secundaire lucht. Zo worden drukverliezen van het RLT-apparaat bij het doorstromen van het verwarmingsregister, filter, de warmteterugwinningseenheid en het luchtkanaalnet gereduceerd of volledig voorkomen.

Voordelen en sterke punten van het Hybrid Eco System

  • Kleinere luchtkanalen
  • Lange filterduur
  • Efficiënte temperatuurregeling door decentrale apparaten
  • Weinig plaats nodig voor het ventilatieapparaat
  • Duidelijk lager energieverbruik voor verwarming
  • Autonome temperatuurregeling in verschillende ruimtes

HYBRID ECO-systemen worden natuurlijk individueel projectgerelateerd ontworpen. In het kader van de samenwerking van Kampmann GmbH en NOVA Apparate GmbH worden de componenten van beide ondernemingen optimaal op elkaar afgestemd. Daaruit zijn de sterke punten van het HYBRID ECO System voortgekomen.

ErP-conform systeem - De Ecodesign-richtlijn overtreffen

Centraal in het HYBRID ECO System staat een comfortabele, individuele temperatuurregeling met ventilatie naar behoefte in combinatie met geringe apparaatafmetingen en een gereduceerd kanalennetwerk.

Met dit systeem kunnen de eisen van de ErP-richtlijn 2016 en 2018 van het Europese parlement in acht worden genomen en zelfs worden overtroffen, zonder het RLT-apparaat te vergroten.

Meer informatie over de ErP-richtlijn

Het modulaire principe - HYBRID ECO System-componenten

Hybrid Eco system components