Poortluchtgordijnen: snel besparen met behaaglijk halklimaat

Simulatie en berekening laten zien hoe de hal efficiënt kan worden beschermd tegen de instroom van koude lucht

Wie kent het niet, de warme luchtstraal van boven bij geopende deuren of poorten? Daar worden luchtgordijnen gebruikt. Juist binnen de industrie is het onvermijdelijk dat poorten vaak worden geopend en gesloten of zelfs langer geopend blijven. Poortluchtgordijnen zijn hier de oplossing, om bij poorten in het koude jaargetijde efficiënt tegen de instroom van koude lucht te beschermen en de waardevolle warmte in de hal te houden.

Hoe functioneren poortluchtgordijnen en hoe voorkomen deze een ongecontroleerde luchtverversing?

Een geopende haldeur zonder luchtgordijn kan in drie zones worden onderverdeeld:

> Bovenste derde deel: warme lucht stroomt naar buiten. Zodra de haldeur wordt geopend, ontsnapt de warme hallucht vanwege de thermische opwaartse druk en de lagere dichtheid naar buiten.

> Onderste derde deel: koude lucht stroomt naar binnen. De koude lucht heeft een hogere dichtheid, en is dus zwaarder dan warme lucht. Daarom stroomt deze over de grond de hal binnen.

> Middelste derde deel: stromingen compenseren elkaar. Deze zone is neutraal.

Het ProtecTor EC luchtgordijn werkt met twee luchtgordijnen tegelijkertijd om de koude lucht efficiënt af te schermen. Deze gepatenteerde werkingswijze bestaande uit voor- en warmeluchtgordijn zorgt voor een optimale afscherming van geklimatiseerde hallen.


Meer informatie over de ProtecTor

Het onverwarmde voorgordijn aan deurzijde komt met de buitenlucht in aanraking en voorkomt grotere luchtwervelingen bij het uitstromende warmeluchtgordijn.

Het voorgordijn bereikt een grote indringdiepte en trekt vanwege de geringe thermische opwaartse druk, het warmeluchtgordijn net zo ver mee naar beneden.

Het uitblaasmondstuk van de ProtecTor comprimeert en versnelt daarvoor de uitblaashoeveelheid.

Dat heeft deze hogere uitblaassnelheid tot gevolg en een daarmee verbonden hoge impuls van de lucht, die daardoor helemaal tot op de vloer komt. De uitblaashoogte bedraagt bij het poortluchtgordijn ProtecTor 3,5 - 4,5 m. In het apparaat zijn energiebesparende EC-ventilatoren gemonteerd voor de luchtgeleiding door het apparaat.

Om meer energie te besparen, gebruikt u het luchtgordijn in combinatie met een warmtepomp en laat u het apparaat bij lage temperaturen werken. Dat is ook een voordeel voor het warmeluchtgordijn, dat dankzij de nog kleinere temperatuurverschillen de vloer efficiënter bereikt.

Stromingssimulatie van de koude lucht met en zonder luchtgordijn

In onze simulatie vergelijken we een onbeschermde, geopende haldeur met een deur die wordt afgeschermd door een luchtgordijn. Het is duidelijk te zien hoe de koude lucht ongehinderd de hal instroomt en zich verspreidt. Het luchtgordijn werkt dit tegen. In slow motion zien we hoe hij de koude lucht afschermt en de hal tegen een energieverlies beschermt.

Zonder luchtgordijn

Zij-aanzicht time-lapse

Bovenaanzicht

Met luchtgordijn

Slow motion zij-aanzicht

Berekening via halverwarmingstool

Met ons halverwarmingstool berekenen wij in slechts enkele kliks de verwarmingslast van uw hal. In de berekeningsresultaten vergelijken we de resultaten (gebruik met of zonder luchtgordijn). Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de berekende verwarmingslast en de jaarlijkse warmtevraag, die ook geldelijk voordelig is aan het einde van het jaar.

Uitgangspunten berekening

> Afmetingen van de hal: 50 x 25 x 8 m (lengte x breedte x hoogte)
> Afmetingen van de deuren: 3 deuren van elk 3 x 4 m (breedte x hoogte)
> Openingstijd deur: 5 min/h
> Windsnelheid: 3,4 m/s (gemiddelde windsnelheid op deze locatie)
> Minimale buitentemperatuur: -6,1 °C

De totale warmtevraag is bijna 20% hoger, wanneer geen luchtgordijn wordt toegepast. Bij het gebruik van drie ProtecTor luchtgordijnen wordt € 6.882 aan energiekosten per jaar bespaard. Dat rechtvaardigt de investering al na korte tijd.

21.507 kWh/jaar * € 0,32/kWh = € 6.882 kostenbesparing/jaar


Verwarmingsbelasting eenvoudig berekenen

Tool voor halverwarming

Met slechts enkele kliks berekent de tool de verwarmingslast en de jaarlijkse warmtevraag van hallen van elke afmeting. Als optie sturen wij u een passende systeemoplossing inclusief offerte, snel en gemakkelijk.

Nu proberen

Hallenheizungstool

Afhankelijk van het gebruik en de indeling van de hal kunt u overigens besluiten of u de ProtecTor met of zonder warmtewisselaar wilt inbouwen.

Gebruik met warmtewisselaar: het gebruik van een warmtewisselaar heeft in elk geval de behaaglijkheid als reden. U wilt werkplekken binnen uw hal dichter bij de deuren plaatsen? Dat is dan geen probleem. De behaaglijkheid bij het deur- c.q. laad- en losgebied is snel gerealiseerd.

Zonder warmtewisselaar: Hier gebruikt u het luchtgordijn als puur circulatieapparaat, dat isotherm werkt, dus met ongetempereerde ruimtelucht. Daarbij wordt de ruimtelucht aangezogen en via het uitblaasmondstuk afgegeven. De koude buitenlucht wordt betrouwbaar afgeschermd. Voor de functie van het luchtgordijn is de impuls van de uitblazende lucht de doorslaggevende factor.

Conclusie: niet zonder luchtgordijn!

Het gebruik van luchtgordijnen combineert meerdere voordelen tegelijkertijd, hier nogmaals een overzicht:

Hallenheizungstool

Energiezuinig

Geen warmteverlies in koude maanden

Voorkomt ‘s zomers het binnendringen van warme buitenlucht (werking zonder warmtetoevoer)

Aanzienlijke energiebesparingen

Hallenheizungstool

Stabiel halklimaat

Geen temperatuurschommelingen door ongecontroleerde luchtstroom

Gelijkmatig halklimaat is belangrijk voor gevoelige productieprocessen

Het voorkomen van tocht maakt het opstellen van werkplekken dichter bij het ingangsgebied mogelijk

Beter gebruik van het haloppervlak

Hallenheizungstool

Verhoging van de productiviteit van de medewerkers

Aangenaam en stabiel ruimteklimaat voor comfortabele werkomgeving

Positieve effecten op productiviteit en welzijn van de medewerkers (gezonder)

Laat u door ons adviseren. Samen vinden wij voor u de optimale oplossing!