Nieuwe koudemiddelverordening ter beperking van de klimaatverandering

Nieuwe koudemiddelverordening ter beperking van de klimaatverandering


F-gassen, PFAS & Co. – met welke veranderingen moeten we in 2024 rekening houden?
Sinds 1 januari 2015 is de Verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassenverordening) betreffende gefluoreerde broeikasgassen van kracht, waarbij Verordening (EG) nr. 842/2006 over bepaalde gefluoreerde broeikasgassen werd ingetrokken. De actuele F-gassen-verordening bevat onder andere verboden voor het gebruik van F-gassen en verboden voor het op de markt brengen van producten die F-gassen bevatten.

Met Verordening nr. 517/2014 moeten de emissies van gefluoreerde broeikasgassen tegen 2030 zijn gedaald tot ongeveer 35 miljoen ton CO2-equivalent om de klimaatverandering te bestrijden. Over de aanpassing van de F-gassen-verordening 2023 werd op 5 oktober 2023 middels een trialoog van de EU-commissie, het EU-parlement en de EU-raad overeenstemming bereikt. De definitieve stemming in het EU-parlement en de EU-raad zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.

Een precieze datum staat echter nog niet vast. We kunnen ervan uitgaan dat de actuele publicaties en afgesproken versies nog zullen worden veranderd. De aanpassing van de F-gassenverordening treedt 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking. Verder worden bepaalde punten op een bepaalde datum van kracht.


Wat werd in de F-gassenverordening 2015 overeengekomen?

Tot de F-gassen behoren bijna alle momenteel gangbare en gebruikte koudemiddelen voor de koud- en klimaattechniek. In 2015 werd overeengekomen dat enkele van deze koudemiddelen op bepaalde tijdstippen direct verboden zouden worden, terwijl andere door middel van een "phase-down" (uitfasering) duidelijk duurder zouden worden.

Het Europees parlement probeert al jarenlang onder andere met de "F-gassenverordening" het broeikaseffect te verminderen. Daarbij moet de hoeveelheid broeikasgassen stapsgewijs tot 2032 worden verminderd. Dan mag nog maar 14% van de hoeveelheid op de markt worden gebracht van het gemiddelde in 2009 t/m 2014 – en dat bij een groeiende koude- en klimaatmarkt.

Jaar

2015

2016-17

2018-20

2021-23

2024-26

2027-29

2030

Vermindering met

0 %

7 %

37 %

55 %

69 %

76 %

79 %

Eerst leidde de F-gassenverordening 2015 sinds 2017 tot een abrupte prijsstijging van koudemiddelen. De prijzen zijn momenteel echter weer tot een gemiddeld niveau gedaald.

Prijsstijging van koudemiddelen
Enkele koudemiddelen voor koelinstallaties waren eind 2017 vanwege de quotaregeling van de "phase down" al niet meer verkrijgbaar.

Oplossingen en alternatieven voor koudemiddelen

In tegenstelling tot bij directe verdampingsinstallaties, waarbij het koudemiddel vanaf de buitenunit tot aan de laatste binnenunit in de leidingen stroomt, wordt dit bij warmtepompen en koudwatergeneratoren van Kampmann alleen in de generator zelf gebruikt. De vulhoeveelheden zijn dus duidelijk lager, waardoor ook mogelijke lekkages worden beperkt.

Gebruiksverboden van bepaalde F-gassen leiden tot een stijging van het gebruik van koudemiddelen met lage GWP-waarden (Global Warming Potential). Daarbij gaat het hoofdzakelijk om "natuurlijke" koudemiddelen zoals CO2 of propaan. Propaan kenmerkt zich met een uiterst lage GWP-waarde van slechts 3/kg.

De verdere stijging van de kilogramprijs van koudemiddelen doet vermoeden dat steeds minder koudemiddelen zullen worden gebruikt. Installaties met breed vertakte leidingsystemen zullen in de toekomst nog maar moeilijk rendabel kunnen worden gebouwd. Een milieuvriendelijk alternatief zijn koudwatergeneratoren, waarbij de koelenergie via een medium zoals water wordt overgedragen.

Kampmann gebruikt voor alle standaardmodellen van de warmtepompen en koudwatergeneratoren uit de serie KaClima het koudemiddel R32. R32 zorgt voor een efficiënter koelcircuit, zodat de koudwatergeneratoren/warmtepompen afhankelijk van het model de energie-efficiëntieklasse A++ of A+++ bereiken en de veiligheid bij buitentemperaturen tot -25 °C (verwarmen) resp. -5 °C (koelen) is gegarandeerd.

Met het koudemiddel R32 kan de vulhoeveelheid vergeleken met R410A met tot 30 % worden verminderd. Een ander voordeel is dat de apparaten uit de grotere serie minder vaak op lekkage moeten worden gecontroleerd. Bij de kleinere serie hoeven helemaal geen lektesten meer te worden uitgevoerd. De units werken met traploos instelbare EC-ventilatoren en een inverter-compressor met een regelbereik tussen 20 en 100 %. En bijvoorbeeld s‘ nachts kan ook minder geluid worden geproduceerd.

Kampmann is dus nu al goed voorbereid op de toekomst. Om vroegtijdig te anticiperen op de aanstaande verdere beperkingen, worden alle KaClima-units stapsgewijs op het natuurlijke koudemiddel R290 (propaan) overgeschakeld.


Warmtepompen en koudwatergeneratoren

Centrale verwarming en koeling van decentrale en centrale units op milieuvriendelijke waterbasis.


→ Kennismaken