Vergelijking radiatoren voor warmtepompen

De voorbeeldberekening laat zien: vervanging van radiatoren voor hoge efficiëntie en lage bedrijfskosten

Het is een dubbel dilemma, dat eigenlijk geen dilemma moet zijn: huiseigenaars voelen zich overvraagd door de vraag wat het beste verwarmingssysteem voor de toekomst is en installateurs hebben niet de politieke planningszekerheid om hun klanten optimaal te kunnen adviseren. Gelukkig bestaan er ook kennis, prognoses en technologieën die duidelijke handelingsrichtlijnen mogelijk maken. Met een systeemvergelijking en daaropvolgende voorbeeldberekening vangen wij onzekerheden op en laten zien, hoe in een bestaand gebouw de omschakeling op een warmtepompsysteem uitvoerbaar is.

Doel lage temperatuur

De eerste vraag is: hoe kunnen wij de systeemtemperaturen (aanvoer/retour) in het lagetemperatuurbereik verlagen? Bij de inbouw van een warmtepomp moet daarom vooral goed worden gelet op passende toestellen voor de warmte-afgifte in de ruimten. Daarbij zijn afhankelijk van de gebouwsituatie meerdere factoren doorslaggevend voor de keuze van het passende systeem, dus een vloerverwarming, conventionele paneelradiatoren of warmtepompradiatoren. Deze vraag moet in een vroeg stadium worden beantwoord, want in het kader van de omschakeling op een warmtepomp kunnen de ruimtecomponenten en de installatie medegefinancierd worden.
Reactiesnelheid

Koelfunctie

Aanschafkosten

Installatiekosten

Bedrijfskosten

Toekomstgerichte lage temperatuur

Vloerverwarming

 

+

 

 

++

++

Conventionele radiatoren

+

 

++

++

 

+

Warmtepompradiator

++

++

+

+

++

++


Weliswaar kan een warmtepomp ook systeemtemperaturen van 50 °C of hoger ter beschikking stellen en daarmee ook conventionele radiatoren net zo laten werken als deze eerder met een gasketel werkten. Maar dat is niet efficiënt. Het lagetemperatuurbedrijf met conventionele radiatoren is alleen mogelijk, wanneer de verwarmingsoppervlakken aanzienlijk worden vergroot, wat in vele gevallen om bouwkundige of esthetische redenen niet mogelijk zal zijn.

Natuurlijk zullen er niet-kritische ruimten zijn, zoals bijvoorbeeld gangen, waarin conventionele radiatoren ook in het nieuwe systeem voldoende zullen zijn. Maar in alle verblijfsruimten zal normaal gesproken het verwarmingsvermogen van deze radiatoren in het lagetemperatuurbedrijf te gering zijn. Bij systeemtemperaturen van 45/40 °C en het gebruik van conventionele type 22-radiatoren (1429 W, 75/55 °C) moet het bestaande verwarmingsoppervlak van 1000 mm breed en 600 mm hoog worden vergroot naar 2800 mm breed om een vermogen van 1541 W te bereiken.
Vergelijking afmetingen conventionele radiatoren bij verschillende systeemtemperaturenVoorbeeldberekening voor een bestaande eengezinswoning

Laten we het besparingspotentieel eens bekijken van verschillende radiatoren in combinatie met een warmtepomp in een eengezinswoning. Daarbij is een efficiënt totaalsysteem met passende jaarlijkse prestatiefactor (Coefficient Of Performance, COP) belangrijk. De COP is een maat voor de efficiëntie van een warmtepomp en geeft aan, hoeveel warmte-energie deze per eenheid elektrische energie levert. Een hogere COP betekent een efficiënter gebruik en lagere bedrijfskosten.

Uitgangssituatie van onze berekening is een verwarmingsvraag via een gasverwarming van 25000 kWh/a en bedrijfskosten van 3000 €/a. (bouwjaar woning 1985, gasprijs na prijsplafond 0,12 €/kWh, stroomprijs na prijsplafond 0,40 €/kWh).Warmtepomp met ... COP Benodigde energie Bedrijfskosten
Conventionele radiator
met 65 °C aanvoertemperatuur
3,2 7575 kWh/a 3030 €/a
Vergrootte radiator
met 50 °C aanvoertemperatuur
4,0 6250 kWh/a 2500 €/a
Warmtepompradiator
met 35 °C aanvoertemperatuur
4,7 5260 kWh/a 2105 €/a


Plattegrond met gasketel

Voorheen met gasketel en conventionele radiatoren bij systeemtemperaturen 75/55 °C.

Plattegrond met warmtepomp

Naderhand met lucht/water-warmtepomp en warmtepompradiatoren PowerKon LT met systeemtemperaturen 45/40 °C of minder.


Bij de omschakeling op een warmtepomp bestaat de mogelijkheid, de bestaande radiatoren te vervangen door warmtepompradiatoren PowerKon LT met een bouwgrootte van 1000 mm breed, een vermogen van 1740 W bij een systeemtemperatuur van 45/40 °C. Alle andere oplossingen zijn niet efficiënt en zouden leiden tot een lage jaarlijkse prestatiefactor (Coefficient Of Performance, COP) en dus tot hogere bedrijfskosten. De vloerverwarming zou de duurste investering zijn en conventionele radiatoren zijn te groot wat hun afmetingen betreft. Bovendien zijn ze bij de aanschaf niet veel voordeliger dan de PowerKon LT. De PowerKon LT komt daarentegen in aanmerking voor subsidie.
Conclusie

De PowerKon LT kan eenvoudig de oude radiator vervangen, waarbij normaal gesproken geen uitgebreide breek- of leidingwerkzaamheden nodig zijn. Het vlakke model met een bouwdiepte van 141 mm past goed in de ruimte en de luchtaanzuigopening bevindt zich onopvallend aan de onderkant.

De warmtepompradiator biedt bovendien de mogelijkheid tot koeling. Met de PowerKon LT werkt het warmtepompsysteem 35 c.q. 25 % efficiënter bij lagere systeemtemperaturen van 35-45 °C in vergelijking met hogere temperaturen van 55 °C. Daardoor zijn de verwarmingskosten lager.


PowerKon LT

Alle (technische) details van de warmtepompradiator.

→ Direct naar de productinformatiepagina
Verwarmingselement voor warmtepompen PowerKon LT

Verwarmingselement voor warmtepompen PowerKon LT

Verwarmen en koelen met warmtepompen in bestaande en nieuwe gebouwen - De PowerKon LT is bij uitstek geschikt voor de omschakeling van een olie- of gasverwarmingssysteem naar een warmtepomp in nieuwbouw en bestaande woningen. Afhankelijk van het leidingnet en de individuele comforteisen kunt u zelfs profiteren van een koelfunctie.

De ecologische balans van onze producten

De ecologische balans van onze producten

Als sleutelbranche voor de energietransitie en daardoor met een enorme verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, heeft de technische gebouwenuitrusting een belangrijk instrument voor een duurzame ontwikkeling van de bouwsector in handen. Om hiermee rekening te houden, willen planningsexperts op het gebied van technische installaties producten gebruiken die hulpbronnen sparen en CO2 besparen. 

Verwarmings- en koeltoestellen geschikt voor toepassing met een warmtepomp

Verwarmings- en koeltoestellen geschikt voor toepassing met een warmtepomp

. Bij ons vindt u dan ook een ruim aanbod apparaten die geschikt zijn voor een warmtepomp: ook wel aangeduid als 'Heat Pump ready'. Kies onze producten met dit label voor een toekomstbestendige verwarmings- en koelsysteem.